ahlussunnah wal jamaah

fatwa ulama tentang kesesatan akidah syiah


al-qutbh al-imam Abdullah bin alawi bin Muhammad al-haddad mengatakan setelah menyebut kaum rafidha: sesungguhnya mereka adalah ahli batil dan tidak diandalkan sedikitpun,meskipun mereka mempunyai sedikit kebenaran , tetapi mereka mencampurinya dengan yang batil sehingga tidak berbekas,seperti orang yang mencampuri kesturi dalam kotoran.(tatsbitul fu’ad)

al-imam al-allamah mufti negeri hadramaut Abdurrahman bin Muhammad al-masyhur al-hadrami… mengatakan dalam kitab “fatawi”-nya meneriakkan “ya husein dinegeri hindia dan jawa yang dilakukan pada hari assyuro adalah bid’ah yang tercela yang sangat diharamkan.para pelakunya adalah fasiq dan sesat,mereka meniru kaum rafidha-semoga allah melaknat mereka-

as-syeikh al-allamah ahmad bin hajar al-haitami al makki rahimahullah mengatakan dalam kitabnya “ash-showaiq al-muhriqah”: janganlah engkau sekali-kali mengerjakan bid’ah-bid’ah kaum syiah dan semacam mereka,dengan merintih dan menampakkan kesedihan serta meratap karena perbuatan itu bukan lah akhlaq kaum beriman

wasiat tabi’iy yang mulia al-imam amir bin syahril as-syabi
diriwayatkan bahwa tabi’iy yang mulia al-imam amir bin syahril as-syabi r.a salah seorang imam besar salaf berkata dalam salah satu wasiatnya :
waspadailah aliran2 yang menyesatkan dan yang terjahat adalah kaum syiah,sebabnya ialah diantara mereka ada orang2 yahudi yang meremehkan islam untuk melaksanakan kesesatan mereka sebagaimana thaulus binsyawal raja yahudi meremehkan agama nasrani sehingga mereka melakukan kesesatan….

Imam negeri maghrib Al-qadli iyadh rahimahullah mengatakan dalam kitabnya yang agung : “as-syifa bayan huquq al-musthafa saw”, kami putuskan untuk mengkafirkan kaum ekstrim syiah yang mengatakan bahwa imam-imam(ahli bait) lebih utama derajatnya dari para nabi-nabi

Abdullah bin ahmad bin hanbal ia berkata: aku bertanya kepada ayahku tentang seorang lelaki yang memaki seorang lelaki sahabat nabi saw ia menjawab:aku rasa bukan islam..

Al-imam al-hafidh abu bakar ibnul arabi berkata :sesungguhnya orang2 yang menyebarkan berita bohong menuduh aisyah yang disucikan itu dengan tuduhan keji. Maka allah membersihkannya dari tuduhan itu, oleh karena itu,siapa yang memaki aisyah dengan tuduhan yang telah dibersihkan allah,ia pun telah mendustakan allah ,dan siap yang mendustakan allah ia pun telah kafir.
0 komentar:

Posting Komentar